lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim #longchim, sieuthilongchim

Lồng Chim Họa Mi

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Lồng Chim Họa Mi

-10%

Đã xem

625

Đã mua

700

Lồng mi côn minh tre già hàng kỹ

1,350,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-22%

Đã xem

9911

Đã mua

2102

Lồng Mi bát tiên  đục chân thủng

1,800,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-23%

Đã xem

6311

Đã mua

36

Lồng Mi côn minh tai mèo lồng kỹ size32

850,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

-17%

Đã xem

8015

Đã mua

1593

Lồng mi hót đục bát tiên size 36cm

1,750,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-28%

Đã xem

6649

Đã mua

1090

Lồng chim họa mi đục rồng thủng siêu nét

1,800,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-13%

Đã xem

1261

Đã mua

600

Lồng Mi đục đốt trúc đục thủ công bằng tay

-33%

Đã xem

3162

Đã mua

60

Lồng Mi đục bát tiên quần thú

1,800,000 VNĐ

2,700,000 VNĐ

-10%

Đã xem

3240

Đã mua

31

Lồng Mi đục vây cá vuông

2,600,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-19%

Đã xem

3523

Đã mua

75

Lồng mi phóng tre già triện

2,500,000 VNĐ

3,100,000 VNĐ

-18%

Đã xem

6065

Đã mua

50

Lồng chim tứ xuyên phiên bản mới sàn tre

900,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

-14%

Đã xem

2926

Đã mua

12

Lồng mi triện siêu nét

2,500,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-8%

Đã xem

5288

Đã mua

8

Mi trúc cật đục vây cá

3,300,000 VNĐ

3,600,000 VNĐ

-13%

Đã xem

3655

Đã mua

35

Lông Mi 3D lồi đục liền tang siêu nét

3,900,000 VNĐ

4,500,000 VNĐ

-24%

Đã xem

3457

Đã mua

24

Lồng mi triện bách gạch hàng siêu kĩ

1,900,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-36%

Đã xem

7167

Đã mua

358

Lồng mi chiến thổ tre già

1,350,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-13%

Đã xem

2614

Đã mua

55

Lồng mi trê đục bát tiên ( đục tay )

16,500,000 VNĐ

18,900,000 VNĐ

-6%

Đã xem

5536

Đã mua

550

Lồng mi đục song long nổi

3,100,000 VNĐ

3,300,000 VNĐ

--20%

Đã xem

3514

Đã mua

41

Mi đục đốt trúc siêu đẹp

4,800,000 VNĐ

4,000,000 VNĐ

-3%

Đã xem

3146

Đã mua

46

My cuốn thư 60 nan tre già,sàn thùng

2,900,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-14%

Đã xem

2972

Đã mua

5

Lồng mi đục nho sóc, lồng gác bếp lên mầu cực đẹp

-15%

Đã xem

2819

Đã mua

33

Lồng mi lũy tre làng đục tay, tre già hàng kĩ

2,500,000 VNĐ

2,950,000 VNĐ

-21%

Đã xem

3601

Đã mua

87

Mi trúc cật xếp gạch siêu nét

1,900,000 VNĐ

2,400,000 VNĐ

-44%

Đã xem

3448

Đã mua

72

Mi tre già chân gạch sàn gỗ mít

1,350,000 VNĐ

2,400,000 VNĐ

-24%

Đã xem

3383

Đã mua

32

Mi trúc cật xếp gạch siêu nét 2

1,900,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-13%

Đã xem

2955

Đã mua

18

Mi triện chữ vạn tre già sàn thùng, 60 nan

2,600,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-8%

Đã xem

3298

Đã mua

72

Mi chiến chân gạch tre siêu già, 56 nan size 36

2,700,000 VNĐ

2,950,000 VNĐ

-23%

Đã xem

2972

Đã mua

72

Mi chiến tre siêu già 3 mắt chùng 3 nẹp hàng siêu kĩ

-15%

Đã xem

2597

Đã mua

59

MI TRIẾN CHÂN TRIỆN TRE GIÀ HÀNG KỸ

2,500,000 VNĐ

2,950,000 VNĐ

-10%

Đã xem

2986

Đã mua

58

Mi tre già chân gạch hàng siêu kỹ 3 mắt trùng 3 nẹp

-11%

Đã xem

3781

Đã mua

90

Lồng Mi đục chim hoa đẹp

1,700,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-10%

Đã xem

2894

Đã mua

43

Mi trúc cật kỹ

1,800,000 VNĐ

1,990,000 VNĐ

-5%

Đã xem

3254

Đã mua

58

Lồng Mi chân cưa ngược cửa lạng sơn

1,800,000 VNĐ

1,890,000 VNĐ

-11%

Đã xem

2976

Đã mua

37

Lồng My Chiến tre già chân gạch hành thương hiệu

-15%

Đã xem

4227

Đã mua

6

Lồng Mi hót trúc cật cửa tầu

1,790,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-6%

Đã xem

3434

Đã mua

99

Mi chiến cửa lạng sơn tre siêu già chân gạch

3,290,000 VNĐ

3,500,000 VNĐ

-9%

Đã xem

3902

Đã mua

92

Lồng triện tay siêu nét nan tre già

3,000,000 VNĐ

3,300,000 VNĐ

--19%

Đã xem

3935

Đã mua

58

Lồng mi xếp gạch trúc cật hàng kỹ

2,500,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-23%

Đã xem

6914

Đã mua

34

Lồng Mi tầu nóc bằng

1,000,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

-12%

Đã xem

3850

Đã mua

77

Lồng Mi đục 3 miền Bắc Trung Nam

16,190,000 VNĐ

18,500,000 VNĐ

-11%

Đã xem

3615

Đã mua

72

Lồng Mi Đục Vinh Quy Bái Tổ

16,500,000 VNĐ

18,500,000 VNĐ