lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim #longchim, sieuthilongchim

Sản Xuất Lồng Chim Đẹp RẺ‎

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

-13%

Đã xem

700

Đã mua

3010

Lồng chim cu gáy size 35 chân nơi nóc đan

-8%

Đã xem

632

Đã mua

533

Lồng chim cu gáy quả bí phiên bản 2.0 đế cao

-18%

Đã xem

3690

Đã mua

1500

Lồng Cu Gáy quả dào cửa dơi chân quỳ size 40

-29%

Đã xem

14087

Đã mua

82

Lồng cu gáy đục bát tiên lên mầu size 40

850,000 VNĐ

1,200,000 VNĐ

-22%

Đã xem

10258

Đã mua

2102

Lồng Mi bát tiên  đục chân thủng

1,800,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-36%

Đã xem

7434

Đã mua

358

Lồng mi chiến thổ tre già

1,350,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-17%

Đã xem

8300

Đã mua

1593

Lồng mi hót đục bát tiên size 36cm

1,750,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-13%

Đã xem

1575

Đã mua

600

Lồng Mi đục đốt trúc đục thủ công bằng tay

-8%

Đã xem

941

Đã mua

3000

Lồng chào mào giả tàu phom đấu 17 nan gỗ trắc đỏ

-19%

Đã xem

6830

Đã mua

157

Lồng chim báng sung tre già 17 nan

890,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

-34%

Đã xem

7576

Đã mua

48

Lồng vuông tang phồng chân quỳ mặt quỷ

1,650,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-30%

Đã xem

14826

Đã mua

569

Lồng chào mào đấu gỗ mun

1,900,000 VNĐ

2,700,000 VNĐ

-20%

Đã xem

1164

Đã mua

96

Lồng chim Khuyên thân triện T đục hoa mai

1,850,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-23%

Đã xem

11780

Đã mua

538

Lồng khuyên đục bát tiên thủng

690,000 VNĐ

900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

9395

Đã mua

3

 Lồng khuyên vuông mái vòm hoa văn cực chất

2,100,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-27%

Đã xem

7632

Đã mua

19

Lồng khuyên đục chim hoa tang trơn

690,000 VNĐ

950,000 VNĐ

-4%

Đã xem

6882

Đã mua

68

Lồng lửa trúc già toàn bộ cật size 55

1,250,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

-28%

Đã xem

1964

Đã mua

530

Lồng choè lửa chạm đốt trúc thủ công

2,800,000 VNĐ

3,900,000 VNĐ

-7%

Đã xem

5425

Đã mua

25

Lồng chòe 64 nan

2,500,000 VNĐ

2,700,000 VNĐ

-15%

Đã xem

7733

Đã mua

92

Lồng chim choe than của kiếm trúc cật kỹ size40

-9%

Đã xem

5014

Đã mua

195

Lồng Mi phóng, khướu trúc cật siêu kĩ

2,100,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-3%

Đã xem

4107

Đã mua

2000

Lồng khướu đục đốt trúc tay 100%

2,900,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-37%

Đã xem

4428

Đã mua

29

 Lồng sơn ca  trúc cật siêu kỹ, nóc bằng

950,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-16%

Đã xem

5202

Đã mua

40

Lồng chim khướu gỗ mun nan tre già cao 75cm rộng 45cm

-36%

Đã xem

3826

Đã mua

86

Lồng yến thân triện T đục hao mai

1,850,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-3%

Đã xem

5051

Đã mua

98

Lồng Yến gỗ mun đục Tùng cúc trúc ma

1,650,000 VNĐ

1,700,000 VNĐ

-21%

Đã xem

5134

Đã mua

110

Lồng chim Yến không cột mẫu mới

1,650,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-12%

Đã xem

4658

Đã mua

3

Lồng chim Yến đục nho sóc size 30cm

4,590,000 VNĐ

5,200,000 VNĐ

-15%

Đã xem

829

Đã mua

29

Cóng sừng lồng khuyên đẹp bộ 5 chiếc

-19%

Đã xem

2392

Đã mua

100

Cây Lũa treo tường thân gỗ lá tùng

690,000 VNĐ

850,000 VNĐ

-22%

Đã xem

904

Đã mua

99

Cóng tre chào mào bộ 3 chiếc

250,000 VNĐ

320,000 VNĐ

-14%

Đã xem

3158

Đã mua

797

Móc đốt trúc tầu hàng tầu đẹp

300,000 VNĐ

350,000 VNĐ

-17%

Đã xem

275

Đã mua

99900

Cám chim tổng hợp Hiển Bảo Khánh số 0 cao cấp chất lượng 200gram

-11%

Đã xem

255

Đã mua

64442

Cám chào mào 01 Hiển Bảo Khánh 200g

-8%

Đã xem

278

Đã mua

5202

Cám Chim Chào Mào Hiển Bảo Khánh Số 2 ( Căng Lửa ) _ 200g