lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim #longchim, sieuthilongchim

Sản Xuất Lồng Chim Đẹp RẺ‎

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

-18%

Đã xem

4243

Đã mua

1500

Lồng Cu Gáy quả dào cửa dơi chân quỳ size 40

-22%

Đã xem

1000

Đã mua

3010

Lồng chim cu gáy size 35 chân nơi nóc đan

-18%

Đã xem

731

Đã mua

9999

Lồng cu gáy quá bí đế cao nóc kín

900,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

-29%

Đã xem

9499

Đã mua

590

Lồng chim cu gáy quả size 35cm đào cửa dơi siêu bền

-22%

Đã xem

10845

Đã mua

2102

Lồng Mi bát tiên  đục chân thủng

1,800,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-36%

Đã xem

8141

Đã mua

358

Lồng mi chiến thổ tre già

1,350,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-17%

Đã xem

8740

Đã mua

1593

Lồng mi hót đục bát tiên size 36cm

1,750,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-13%

Đã xem

2021

Đã mua

600

Lồng Mi đục đốt trúc đục thủ công bằng tay

-30%

Đã xem

6893

Đã mua

24

Lồng chim gỗ mun văn hoa chữ thập 17 nan tre già

-24%

Đã xem

7699

Đã mua

35

Lồng chim Đấu Đục Hoa Lá tre

1,900,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-26%

Đã xem

9970

Đã mua

89

Lồng chim Chào Mào Singapore mới

1,850,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-19%

Đã xem

7681

Đã mua

157

Lồng chim báng sung tre già 17 nan

890,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

-13%

Đã xem

113

Đã mua

54

Lồng khuyên chạm song long nổi 3D 2 móc chạm full

-20%

Đã xem

1630

Đã mua

96

Lồng chim Khuyên thân triện T đục hoa mai

1,850,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-23%

Đã xem

12870

Đã mua

538

Lồng khuyên đục bát tiên thủng

690,000 VNĐ

900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

10430

Đã mua

97

 Lồng khuyên vuông mái vòm hoa văn cực chất

2,100,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-7%

Đã xem

5920

Đã mua

19

Lồng chòe 64 nan

2,500,000 VNĐ

2,700,000 VNĐ

-8%

Đã xem

8287

Đã mua

98

Lồng chim choe than của kiếm trúc cật kỹ size40

-6%

Đã xem

8260

Đã mua

43

Lồng chim Chòe Than trúc cật siêu kỹ size 40cm

990,000 VNĐ

1,050,000 VNĐ

-16%

Đã xem

3944

Đã mua

85

Lồng chim Chòe than đục tam sư

4,600,000 VNĐ

5,500,000 VNĐ

-9%

Đã xem

5550

Đã mua

195

Lồng Mi phóng, khướu trúc cật siêu kĩ

2,100,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-3%

Đã xem

4685

Đã mua

2000

Lồng khướu đục đốt trúc tay 100%

2,900,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-37%

Đã xem

4943

Đã mua

97

 Lồng sơn ca  trúc cật siêu kỹ, nóc bằng

950,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-16%

Đã xem

5697

Đã mua

71

Lồng chim khướu gỗ mun nan tre già cao 75cm rộng 45cm

-36%

Đã xem

4292

Đã mua

86

Lồng yến thân triện T đục hao mai

1,850,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-3%

Đã xem

5462

Đã mua

98

Lồng Yến gỗ mun đục Tùng cúc trúc ma

1,650,000 VNĐ

1,700,000 VNĐ

-21%

Đã xem

5560

Đã mua

110

Lồng chim Yến không cột mẫu mới

1,650,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-12%

Đã xem

5108

Đã mua

3

Lồng chim Yến đục nho sóc size 30cm

4,590,000 VNĐ

5,200,000 VNĐ

-15%

Đã xem

1187

Đã mua

29

Cóng sừng lồng khuyên đẹp bộ 5 chiếc

-19%

Đã xem

4252

Đã mua

100

Cây Lũa treo tường thân gỗ lá tùng

690,000 VNĐ

850,000 VNĐ

-22%

Đã xem

1272

Đã mua

99

Cóng tre chào mào bộ 3 chiếc

250,000 VNĐ

320,000 VNĐ

-14%

Đã xem

3499

Đã mua

797

Móc đốt trúc tầu hàng tầu đẹp

300,000 VNĐ

350,000 VNĐ

-4%

Đã xem

7587

Đã mua

69

Lồng lửa trúc già toàn bộ cật size 55

1,250,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

-28%

Đã xem

2457

Đã mua

530

Lồng choè lửa chạm đốt trúc thủ công

2,800,000 VNĐ

3,900,000 VNĐ

-4%

Đã xem

6828

Đã mua

72

Chòe lửa size 55 chân tàu dừa

1,250,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

--10%

Đã xem

5444

Đã mua

35

Lồng chòe lửa đục quấn thư tre già size 55

3,790,000 VNĐ

3,450,000 VNĐ