lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim

Lồng Chim Họa Mi

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Lồng Chim Họa Mi

-17%

Đã xem

3245

Đã mua

550

Lồng mi đục song long nổi

2,500,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-40%

Đã xem

4583

Đã mua

75

Lồng mi chiến thổ tre già

1,250,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-32%

Đã xem

4448

Đã mua

1090

Lồng chim họa mi đục rồng thủng siêu nét

1,690,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-27%

Đã xem

7214

Đã mua

27

Lồng Mi bát tiên  đục chân thủng

1,690,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-24%

Đã xem

5986

Đã mua

553

Lồng mi hót đục bát tiên size 36cm

1,600,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-24%

Đã xem

3814

Đã mua

10

Lồng Mi hót triện nét, size 36

1,600,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-13%

Đã xem

2226

Đã mua

35

Lông Mi 3D lồi đục liền tang siêu nét

3,900,000 VNĐ

4,500,000 VNĐ

-50%

Đã xem

6115

Đã mua

99

Lồng chim mi tre già chân gạch sàng thùng size 36

-22%

Đã xem

6098

Đã mua

5

Lồng chim Mi đục 3 miền tre già đục siêu nét

10,500,000 VNĐ

13,500,000 VNĐ

-19%

Đã xem

3150

Đã mua

76

Mi đục bát tiên tre lên mầu cánh dán

1,600,000 VNĐ

1,980,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2426

Đã mua

27

Lồng mi hót gác bếp đục nho sóc

1,600,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

3066

Đã mua

33

Mi hót dục đốt trúc lên mầu

1,600,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2701

Đã mua

52

Lồng mi hót trúc cật đục chim hoa

1,600,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-27%

Đã xem

2505

Đã mua

50

Lồng Mi hot đục song long đã lên mầu

1,600,000 VNĐ

2,200,000 VNĐ

-24%

Đã xem

2897

Đã mua

35

Mi tre gác bếp tich đục ngũ nhi kéo xe tiền

1,600,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-48%

Đã xem

2825

Đã mua

77

Lồng Mi đục sóc nho

1,600,000 VNĐ

3,100,000 VNĐ

-29%

Đã xem

4517

Đã mua

69

Lồng chim Mi triện tay kỹ tre già 3 mắt trùng nẹp

-23%

Đã xem

4539

Đã mua

73

Lồng chim tứ xuyên phiên bản mới sàn tre

850,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

-21%

Đã xem

2385

Đã mua

45

Lồng chim Mi đục Vinh Quy Bái Tổ

11,900,000 VNĐ

15,000,000 VNĐ

-40%

Đã xem

3922

Đã mua

13

Lồng chim 3 mắt trùng 3 nẹp lồng Mi tre già chân gạc

-12%

Đã xem

6448

Đã mua

56

Lồng chim Côn Minh Đục 9 Rồng lên mầu

790,000 VNĐ

900,000 VNĐ

-25%

Đã xem

2547

Đã mua

61

Lồng chim Mi đục bát tiên tre già ( đục tay )

11,900,000 VNĐ

15,900,000 VNĐ

-18%

Đã xem

5338

Đã mua

89

Lồng Côn Minh Tre Gìa size36

990,000 VNĐ

1,200,000 VNĐ

-16%

Đã xem

3054

Đã mua

48

Lồng Mi chiến triện nét size36

1,600,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-26%

Đã xem

3504

Đã mua

26

Lồng Mi Quế Châu lên mầu size 34

700,000 VNĐ

950,000 VNĐ

-6%

Đã xem

4159

Đã mua

19

Lồng Mi côn minh tai mèo lồng kỹ size32

750,000 VNĐ

800,000 VNĐ

-27%

Đã xem

2923

Đã mua

9

Lồng tứ xuyên size 34 trúc cật đẹp tự nhiên

-16%

Đã xem

3224

Đã mua

89

Lồng Mi Tứ Xuyên size 34

750,000 VNĐ

890,000 VNĐ

-14%

Đã xem

2946

Đã mua

50

Lồng Mi hót đục ngủ nhi kéo xe tiền

1,600,000 VNĐ

1,850,000 VNĐ

-14%

Đã xem

3073

Đã mua

79

Lồng Mi hót đục đốt trúc

1,600,000 VNĐ

1,850,000 VNĐ

-3%

Đã xem

2342

Đã mua

49

Lồng Mi Đục Vinh Quy Bái Tổ

14,000,000 VNĐ

14,500,000 VNĐ

-18%

Đã xem

Đã mua

5

Lồng mi đục bát tiên quần thú. Hàng đục siêu nét kỹ thuật cao.

-18%

Đã xem

2145

Đã mua

65

Lồng Mi hót Thập Bát La Hán Size 36cm cao 36cm

13,900,000 VNĐ

16,900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2378

Đã mua

67

Lồng Mi đục 3 miền Bắc Trung Nam

12,190,000 VNĐ

14,500,000 VNĐ

-10%

Đã xem

2695

Đã mua

86

Lồng chạm chim hoa kên bông 3 lới nét kỹ thuật cao

-10%

Đã xem

2147

Đã mua

36

Lồng Mi Hót Đục Tam Quốc Chí

13,000,000 VNĐ

14,500,000 VNĐ

-23%

Đã xem

2879

Đã mua

8

Lồng mi triến tre già chân gạch 3 mấu chùng 3 nẹp. Cửa Lạng Sơn

-39%

Đã xem

4602

Đã mua

93

Lồng Mi tầu nóc bằng

790,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

-24%

Đã xem

2801

Đã mua

31

Lồng mi xếp gạch trúc cật hàng kỹ

1,590,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-19%

Đã xem

2576

Đã mua

1

Lồng triện tay siêu nét nan tre già

2,500,000 VNĐ

3,100,000 VNĐ