lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim

Lồng Chim Khướu, Sơn Ca

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Lồng Chim Khướu, Sơn Ca

-17%

Đã xem

1902

Đã mua

2000

Lồng khướu đục đốt trúc tay 100%

2,500,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-13%

Đã xem

3687

Đã mua

94

Lồng trống truc già cật kĩ

650,000 VNĐ

750,000 VNĐ

-26%

Đã xem

3500

Đã mua

89

Lồng sơn ca - hình chuông

700,000 VNĐ

950,000 VNĐ

-17%

Đã xem

3123

Đã mua

13

Lồng sơn ca, mi, chào mào, trúc cật già vàng ươm

-37%

Đã xem

2756

Đã mua

62

 Lồng sơn ca  trúc cật siêu kỹ, nóc bằng

950,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-19%

Đã xem

3216

Đã mua

35

Lồng chim khướu gỗ mun nan tre già cao 75cm rộng 45cm

-19%

Đã xem

3506

Đã mua

4

Lồng sơn ca tre gai hình chuông

1,050,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

-22%

Đã xem

3068

Đã mua

36

Lồng sơn ca đục song long ( Đục Tay )

2,500,000 VNĐ

3,200,000 VNĐ

-14%

Đã xem

3297

Đã mua

5

Lồng khướu gỗ mun đục tùng cúng trúc mai

2,500,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-44%

Đã xem

2772

Đã mua

91

Sơn ca trúc cật lồng kỹ

890,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ

-15%

Đã xem

4408

Đã mua

64

Lồng khướu, nhồng đục hoa mai

2,990,000 VNĐ

3,500,000 VNĐ

-14%

Đã xem

2784

Đã mua

7

Lồng sơn ca trúc cật siêu kỹ

950,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

Đã xem

2550

Đã mua

68

Lồng nui Nhồng, Khướu gỗ mun tre già

-11%

Đã xem

3086

Đã mua

53

Lồng sơn ca tre già cao  1,2m

1,200,000 VNĐ

1,350,000 VNĐ

-12%

Đã xem

3187

Đã mua

0

LỒNG KHƯỚU TRE GIÀ CHÂN GẠCH

1,500,000 VNĐ

1,700,000 VNĐ

-19%

Đã xem

2347

Đã mua

64

Lồng khướu, nhồng gỗ mun đục tùng cúc trúc mai rộng 50 cao 70

-8%

Đã xem

2940

Đã mua

14

Lồng khướu gỗ mun sừng đục hoa mai

3,500,000 VNĐ

3,800,000 VNĐ

Đã xem

4178

Đã mua

15

Lồng khướu tre già triện

LK 01500 (Còn hàng)

0 VNĐ

0 VNĐ

-22%

Đã xem

4586

Đã mua

50

Lồng sơn ca 10 vanh

510,000 VNĐ

650,000 VNĐ