lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim

Lồng Chim Chào Mào

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Lồng Chim Chào Mào

-14%

Đã xem

5250

Đã mua

157

Lồng chim báng sung tre già 17 nan

950,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

-34%

Đã xem

6241

Đã mua

29

Lồng vuông tang phồng chân quỳ mặt quỷ

1,650,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-8%

Đã xem

44

Đã mua

900

Lồng chào mào vuông tre già hàng kỹ

1,750,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-30%

Đã xem

12494

Đã mua

569

Lồng chào mào đấu gỗ mun

1,900,000 VNĐ

2,700,000 VNĐ

-21%

Đã xem

738

Đã mua

400

Lồng chào mào  thái nho sóc gỗ mun

3,100,000 VNĐ

3,900,000 VNĐ

-24%

Đã xem

382

Đã mua

983

Chào mào thái chạm nho sóc gỗ mun

2,900,000 VNĐ

3,800,000 VNĐ

-17%

Đã xem

9

Đã mua

59

Lồng Chào Mào thái đục chim hao gỗ mun

3,500,000 VNĐ

4,200,000 VNĐ

-18%

Đã xem

23316

Đã mua

78

Lồng chào mào 19 nan gỗ mun hàng kỹ

1,399,000 VNĐ

1,700,000 VNĐ

-8%

Đã xem

5136

Đã mua

98

Lồng Thái chân lãng tử gỗ mun

1,750,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-12%

Đã xem

3974

Đã mua

16

Lồng Singapore đục hoa lá tre

1,850,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-8%

Đã xem

3367

Đã mua

48

Lồng chao mào trạm hoa tranh

4,800,000 VNĐ

5,200,000 VNĐ

-10%

Đã xem

3921

Đã mua

92

Lồng Chào mào triện

4,500,000 VNĐ

5,000,000 VNĐ

-17%

Đã xem

3419

Đã mua

21

PHIÊN BẢN MỚI CẢI TIẾN

35,000,000 VNĐ

42,000,000 VNĐ

-8%

Đã xem

442

Đã mua

4000

Lồng chào mào singapore tre già độ mun

-15%

Đã xem

4474

Đã mua

77

Lồng Thái gỗ cẩm lai cửa dơi

1,790,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-25%

Đã xem

3282

Đã mua

76

Lồng cm đục thập bát la hán

11,200,000 VNĐ

15,000,000 VNĐ

-10%

Đã xem

3027

Đã mua

31

Lồng đục hoa mai, mặt quỷ khung triện

3,590,000 VNĐ

3,999,000 VNĐ

-20%

Đã xem

4995

Đã mua

59

Lồng chào mào đục đào lựu gỗ mun

5,500,000 VNĐ

6,900,000 VNĐ

-8%

Đã xem

3252

Đã mua

72

Lồng đục hoa mai, khung triện hàng đẹp

3,590,000 VNĐ

3,900,000 VNĐ

-28%

Đã xem

5820

Đã mua

46

Lồng CM đấu lùn đục hoa mai

1,800,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

--16%

Đã xem

4388

Đã mua

83

Lồng vuông đục hoa mai chân quỳ mặt quy, triện khung, cầu đốt trúc siêu đẹp

-5%

Đã xem

433

Đã mua

7000

Chào mào lá đề gỗ trắc đỏ- hàng kỹ

1,750,000 VNĐ

1,850,000 VNĐ

-33%

Đã xem

4583

Đã mua

61

Lồng hoa lá tre gỗ mun 17,19 nan

1,750,000 VNĐ

2,600,000 VNĐ

-10%

Đã xem

3366

Đã mua

10

Mai Hóa Rồng vuông 19 nan

4,590,000 VNĐ

5,100,000 VNĐ

-17%

Đã xem

3182

Đã mua

77

Long lân quy phụng vuông

38,000,000 VNĐ

46,000,000 VNĐ

-16%

Đã xem

12222

Đã mua

53

Lồng vuông chào mào đấu tre già

1,550,000 VNĐ

1,850,000 VNĐ

-16%

Đã xem

4670

Đã mua

81

Lồng chào mào hoa lá tây

1,850,000 VNĐ

2,200,000 VNĐ

-16%

Đã xem

4695

Đã mua

63

Lồng đục nho sóc kênh bông nổi ( Đục Tay )

5,600,000 VNĐ

6,700,000 VNĐ

-7%

Đã xem

1641

Đã mua

657

Lồng chào mào hoa văn lõi mít

1,850,000 VNĐ

1,990,000 VNĐ

-22%

Đã xem

3459

Đã mua

86

Long Hổ

CM 43000

43,000,000 VNĐ

55,000,000 VNĐ

-17%

Đã xem

3424

Đã mua

20

 Lồng chào mào đục rồng hàng kĩ

1,900,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-28%

Đã xem

9809

Đã mua

57

Lồng vuông gõ mun 17 nan chân quỳ mặt quỷ

1,590,000 VNĐ

2,200,000 VNĐ

-22%

Đã xem

5914

Đã mua

29

Lồng gỗ mun sừng đục hoa mai 17 nan

3,500,000 VNĐ

4,500,000 VNĐ

-19%

Đã xem

6300

Đã mua

44

Long Lân Quy Phụng

31,500,000 VNĐ

39,000,000 VNĐ

-10%

Đã xem

2492

Đã mua

73

Cháo mào đục tay kỹ tam sư rổ rá

12,500,000 VNĐ

13,900,000 VNĐ

-10%

Đã xem

5122

Đã mua

31

Lồng chào mào đục bầu bí hoa mai tre già ( đục tay)

-16%

Đã xem

4078

Đã mua

63

Lồng chim chào mào 17 nan tre già triện tay toàn tập siêu nét

-7%

Đã xem

5336

Đã mua

60

Lồng chim Thái gỗ mun trơn 17 nan

1,390,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-20%

Đã xem

4782

Đã mua

79

Lồng chim Vuông cửa đục quấn thư, chân quỳ mặt quỷ

-24%

Đã xem

5939

Đã mua

22

Lồng chim Đấu Đục Hoa Lá tre

1,900,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ