lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim

Lồng Chim Khuyên

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Lồng Chim Khuyên

-23%

Đã xem

9579

Đã mua

538

Lồng khuyên đục bát tiên thủng

690,000 VNĐ

900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

7478

Đã mua

59

 Lồng khuyên vuông mái vòm hoa văn cực chất

2,100,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-27%

Đã xem

6228

Đã mua

13

Lồng khuyên đục chim hoa tang trơn

690,000 VNĐ

950,000 VNĐ

-12%

Đã xem

8697

Đã mua

589

Lồng khuyên vuông triện T gỗ mun

1,750,000 VNĐ

1,990,000 VNĐ

-41%

Đã xem

5276

Đã mua

56

Lồng chim Khuyên Đục Tây Du Ký

41,000,000 VNĐ

70,000,000 VNĐ

-19%

Đã xem

6396

Đã mua

12

Lồng chim Long Ngư PRO

39,000,000 VNĐ

48,000,000 VNĐ

-5%

Đã xem

2993

Đã mua

46

LỒNG KHUYÊN, YẾN

27,500,000 VNĐ

29,000,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2815

Đã mua

105

lồng khuyên đục nho sóc lồi

2,100,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-28%

Đã xem

7208

Đã mua

579

Lồng chim song long chầu nguyệt đục kênh bong 3D 2 lớp size 22 cm

-21%

Đã xem

6512

Đã mua

53

Lồng chim Mẫu Mới Khuyên đục  Lư Đồng

1,350,000 VNĐ

1,700,000 VNĐ

-14%

Đã xem

2188

Đã mua

222

LỒNG KHUYÊN SONG LONG TANG TRƠN

690,000 VNĐ

800,000 VNĐ

-28%

Đã xem

564

Đã mua

500

Lồng khuyên chạm bát tiên nổi 3D

2,100,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-18%

Đã xem

2945

Đã mua

77

Lồng chim khuyên đục lư đồng thủng kỹ

1,350,000 VNĐ

1,650,000 VNĐ

--800%

Đã xem

3309

Đã mua

700

Lồng Khuyên đục ngũ nhi kéo xe tiền vàng

1,350,000 VNĐ

150,000 VNĐ

-8%

Đã xem

6220

Đã mua

90

Lồng chim khuyên đục nho sóc trúc cật kỹ lồng nhỡ

-16%

Đã xem

4304

Đã mua

84

Lông khuyên đục Song Long

1,350,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ

-17%

Đã xem

2641

Đã mua

25

Lồng khuyên đục đốt trúc thủ công kỹ đẹp

--800%

Đã xem

5484

Đã mua

70

Lồng khuyên đục sen cá lên mầu đẹp

13,500,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-23%

Đã xem

4838

Đã mua

73

Lồng khuyên đục tùng cò hàng kỹ

690,000 VNĐ

900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2230

Đã mua

45

Lông khuyên đục nho sóc kênh bông lồi

2,100,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-13%

Đã xem

3527

Đã mua

100

Lồng khuyên tang trơn tích đục chim công xoè cánh

-15%

Đã xem

6699

Đã mua

30

Lồng khuyên tàu gỗ mun

1,950,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-10%

Đã xem

2700

Đã mua

63

Khuyên đục tùng cò toàn tập full phụ kiện

1,350,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-10%

Đã xem

3082

Đã mua

58

Khuyên đục La Hán

LK-LH (còn hàng)

1,350,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-10%

Đã xem

4331

Đã mua

33

Lồng khuyên đục song long

1,350,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-10%

Đã xem

3550

Đã mua

68

Khuyên đục ngũ nhi kéo xe tiền

1,350,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-16%

Đã xem

7700

Đã mua

99

Lồng khuyên tầu dừa siêu kỹ size 22cm thân cao 25cm

-22%

Đã xem

4257

Đã mua

44

Lông khuyên xep gạch trúc cật siêu nét

1,950,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-12%

Đã xem

4872

Đã mua

56

Lồng khuyên tầu vuông

1,850,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-14%

Đã xem

3998

Đã mua

62

Lồng khuyên nhỡ chạm triện 2 mặt full tang

6,500,000 VNĐ

7,600,000 VNĐ

-14%

Đã xem

3262

Đã mua

49

Lồng Khuyên Nho Sóc cao size 22cm thân co 27cm

6,500,000 VNĐ

7,600,000 VNĐ

-19%

Đã xem

4042

Đã mua

78

Lồng khuyên chạm 12 con giáp

10,500,000 VNĐ

13,000,000 VNĐ

-10%

Đã xem

5338

Đã mua

84

Lồng khuyên triện trữ vạn

1,350,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-23%

Đã xem

6003

Đã mua

40

Lồng khuyên triện sàn gỗ mít

690,000 VNĐ

900,000 VNĐ

-8%

Đã xem

5977

Đã mua

2

Lồng chim khuyên lùn trúc cật siêu kỹ

1,650,000 VNĐ

1,800,000 VNĐ

-5%

Đã xem

10433

Đã mua

72

Lồng khuyên tầu dừa hàng kỹ

1,050,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

-10%

Đã xem

3435

Đã mua

32

Lồng khuyên đục nho sóc (đục chân)

1,350,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-16%

Đã xem

3500

Đã mua

0

Mẫu Mới Khuyên Đục Cá Chép Hao Sen

1,350,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ

-13%

Đã xem

3666

Đã mua

10

LONG NGƯ PHIÊN BẢN 2016

39,000,000 VNĐ

45,000,000 VNĐ

-27%

Đã xem

5548

Đã mua

68

Lồng khuyên tang chơn chân đục bát tiên

690,000 VNĐ

950,000 VNĐ